f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+638 ด้านซ้ายทาง ภายในหมวดทางหลวงด่านซ้าย 28/04/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม-หนองบง ระหว่าง กม.345+903-กม.366+374 และ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.366+374-กม.392+874 10/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 16/04/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุการเกษตร 26/03/2563 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 01/04/2563 5,956,181.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" Engineer Grade 20/03/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 8 รายการ 20/03/2563 7,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเชื้อเพลิง 26/03/2563 33,116.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุการเกษตร 4 รายการ 26/03/2563 17,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง 26/03/2563 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุอื่นๆ 5 รายการ 23/03/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 20/03/2563 99,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 2 รายการ 25/03/2563 6,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันหล่อลื่น 2 รายการ 25/03/2563 15,345.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 13/03/2563 216,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 531 รายการ