f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 14/05/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.28+850 - กม.31+750 16/06/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 10/04/2563 5,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10/04/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 08/04/2563 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 31/03/2563 190,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 84,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 13/04/2563 4,137.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 13/04/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 84,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 13/04/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" Engineer Grade 13/03/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 7 รายการ 08/04/2563 3,051.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 586 รายการ