f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
406 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/08/2562 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
407 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/08/2562 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
408 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 05/08/2562 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
409 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานตัดหญ้า 02/08/2562 431,084.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
410 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หินใหญ่ 01/08/2562 6,649.72 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
411 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 01/08/2562 12,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
412 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 01/08/2562 12,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
413 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาขุดและขนส่งดิน 01/08/2562 2,744.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
414 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุการเกษตร 7 รายการ 01/08/2562 10,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
415 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 31/07/2562 431,084.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
416 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 24/07/2562 496,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
417 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 23/07/2562 17,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
418 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 29/05/2562 444,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
419 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 1,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
420 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 1,515.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 406 ถึง 420 จาก 586 รายการ