f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
451 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 11/06/2562 240,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
452 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 26/06/2562 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
453 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 26/06/2562 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
454 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
455 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 2,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
456 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 2,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
457 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/06/2562 1,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
458 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุคอมพิวเตอร์ 26/06/2562 14,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
459 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หินขนาดต่างๆ 31/05/2562 451,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
460 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 18/06/2562 89,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
461 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 17/06/2562 2,477.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
462 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
463 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
464 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
465 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 451 ถึง 465 จาก 586 รายการ