f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
436 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ ชนิดไร้สาย คลื่นความถี่ UHFชนิดปรับความถี่ได้ 05/07/2562 43,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
437 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 05/07/2562 12,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
438 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง (งานฉุกเฉิน) 04/07/2562 20,436.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
439 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาขุดและขนส่งดิน (งานฉุกเฉิน) 04/07/2562 27,696.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
440 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หินใหญ่ (งานฉุกเฉิน) 04/07/2562 8,908.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
441 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาส เมษายน-มิถุนายน 2562 09/07/2562 230,482.05 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
442 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 28/06/2562 48,416.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
443 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางงานทางเท้าหน้าโรงเรียน 30/04/2562 305,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
444 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาส 3 04/07/2562 5,220,351.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
445 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางโครงการก่อสร้างคลังพัสดุใหม่ 01/07/2562 280,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
446 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หมึก 2 รายการ 18/06/2562 6,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
447 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หมึก 1 รายการ 12/06/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
448 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) หมึก 3 รายการ 10/06/2562 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
449 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 07/06/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
450 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางน้ำมันดีเซล 11/06/2562 240,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 436 ถึง 450 จาก 586 รายการ