f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 6,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
422 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานทางเท้าหน้าโรงเรียน 02/04/2562 307,941.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
423 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
424 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานตัดหญ้าสองข้างทาง 06/07/2562 489,918.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
425 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/07/2562 11,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
426 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 19/07/2562 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
427 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 10/07/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
428 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 04/07/2562 244,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
429 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุไฟฟ้า 27/06/2562 96,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
430 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 10/07/2562 499,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
431 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) มิกเซอร์ควบคุมเสียง ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 แซลแนล รองรับ Bluethooth 05/07/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
432 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) กล้องระดับ 08/07/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
433 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เครื่องสแกนเนอร์ 08/07/2562 28,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
434 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 08/07/2562 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
435 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 05/07/2562 93,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 586 รายการ