f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 29/04/2562 500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2562 7,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเชื้อเพลิง 17/04/2562 255,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
529 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานป้ายจราจร ตามนโยบายการรณรงค์ลดจำนวนอุบัติเหตุของกรมทางกลวง 24/04/2562 117,324.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
530 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางงานทางเท้าหน้าดรงเรียน (บำรุงปกติ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 02/04/2562 307,941.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
531 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) แบริเออร์พลาสติก 09/04/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
532 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุไฟฟ้า 26/03/2562 70,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
533 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) รายงานไตรมาส 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 02/01/2562 4,036,702.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
534 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุคอมพิวเตอร์ 01/04/2562 4,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
535 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาก่อสร้าง CONCRETE SLOPE PROTECTION 03/04/2562 101,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
536 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 28/03/2562 49,302.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
537 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 03/04/2562 8,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
538 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 28/03/2562 20,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
539 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 28/03/2562 1,429.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
540 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/03/2562 700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 586 รายการ