f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
496 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 19/03/2562 36,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
497 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 6 รายการ 19/03/2562 7,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
498 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 19/03/2562 5,526.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
499 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 12/03/2562 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
500 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 07/03/2562 8,338.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
501 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 05/03/2562 99,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
502 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 04/03/2562 920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
503 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/03/2562 17,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
504 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 04/03/2562 17,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
505 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) เครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 26/02/2562 356,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
506 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 26/02/2562 894.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
507 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 25/02/2562 253,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
508 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 25/02/2562 46,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
509 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 22/02/2562 51,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
510 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุไฟฟ้า 22/02/2562 45,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 496 ถึง 510 จาก 531 รายการ