f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุการเกษตร 22/02/2562 15,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ประกาศผู้ชนะซื้อ HOT MIX 13/02/2562 496,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ประกาศราคากลาง HotMix 06/02/2562 496,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 1,163 ต้น 04/03/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/02/2562 98,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ประกาศราคากลาง งานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 08/02/2562 482,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 07/02/2562 7,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ใบมีดตัดหญ้า 07/02/2562 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อยางแอสฟัลต์ 05/02/2562 391,369.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 29/01/2562 242,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 1.แผ่นสะท้อนแสงสีขาว 30" (Engineer Grade) จำนวน 50 หลา 2.แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง 30" (Engineer Grade) จำนวน 50 หลา 3.แผ่นเทปมันสีดำ จำนวน 1 ม้วน 29/01/2562 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,650 ลิตร 29/01/2562 44,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 25/01/2562 301,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน 14/12/2561 17,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2479 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำแคม-ปากคาน ระหว่าง กม.12+500-กม.21+980 (เป็นตอนๆ) 11/01/2562 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 531 รายการ