f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานยาหนะ 12/06/2562 4,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานยาหนะ 12/06/2562 1,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 12/06/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานปรับระดับผิวทาง 06/06/2562 499,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาตัดหญ้า 04/06/2562 489,918.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) PREMIX (งานภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.4+138 - กม.4+176 30/05/2562 4,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง(งานภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2294 ตอน แก่งไฮ-ห้วยติ้ว ระหว่าง กม.4+138 - กม.4+176 30/05/2562 22,698.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 31/05/2562 11,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ยางแอสฟัลท์ 14/05/2562 347,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางหินขนาดต่างๆ 29/05/2562 451,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 27/05/2562 444,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลาง HOTMIX 27/05/2562 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งาน HOTMIX 27/05/2562 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุงานบ้านงานครัว 23/05/2562 17,746.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุไฟฟ้า 22/05/2562 50,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 586 รายการ