f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 01/06/2563 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 01/06/2563 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่อง/ยานพาหนะ 01/06/2563 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่อง/ยานพาหนะ 01/06/2563 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ราคากลางแผ่นสะท้อนแสง 36" ENGINEER GRADE 26/05/2563 284,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 19/05/2563 1,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 398,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 29/04/2563 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ๋อม 29/04/2563 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 18,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 1,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 1,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 29/04/2563 12,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 471 รายการ