f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรและยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 รายการ 03/12/2562 116,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+250-กม.27+733 (LT.) 03/12/2562 2,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.4+100-กม.4+532 (RT.,LT.) 03/12/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 03/12/2562 3,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 27/11/2562 47,396.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกละเมิด 14/11/2562 132,614.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่างจ้างซ่อม 25/11/2562 4,825.97 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ค่าจ้างซ่อม 25/11/2562 3,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 25/11/2562 6,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 24/10/2562 499,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (หมุดสะท้อนแสง) 24/10/2562 499,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 24/10/2562 476,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 24/10/2562 476,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 01/11/2562 245,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนพลังงานแสงอาทิตย์หัวเกาะถนน 31/10/2562 245,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 296 รายการ