f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563 01/07/2563 212,627.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2563 01/07/2563 2.17 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเจียร์จานเบรค 1 รายการ 16/09/2563 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 16/09/2563 1,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 1,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมหัวฉีด 09/09/2563 11,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุคอมพิวเตอร์ 09/09/2563 13,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมแอร์ 09/09/2563 650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ท 09/09/2563 1,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 1,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 1,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/09/2563 19,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนกระจก 03/09/2563 1,680.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเจียร์จานเบรค 1 รายการ 03/09/2563 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 520 รายการ