f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างเหมางานโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมย่อยป้ยแนะนำแหล่งท่องเที่ยวพระใหญ่ภูคกงิ้ว (สกายวอล์ค)สายทางในความควบคุมของแขวงแลยที่ 2 ผด่านซ้าย) 29/06/2563 499,845.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 23/06/2563 499,845.76 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมเบาะนั่งหลัง 24/06/2563 4,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมแอร์ 24/06/2563 1,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างซ่อมเทสรั่วฝาสูบ/ไสหน้าฝาสูบ 24/06/2563 1,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/06/2563 2,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/06/2563 600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันหล่อลื่น 10/06/2563 25,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/07/2563 850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/07/2563 1,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/07/2562 450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 09/06/2563 1,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 531 รายการ