f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้าน LT. ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 13/05/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.1+379 ด้านซ้ายทาง ภายในแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 13/05/2563 2,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ปริมาณงาน 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ ที่ กม.376+834 ด้านขวาทางภายในหมวดทางหลวงภูเรือ 13/05/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ป้ายจราจร 24/04/2563 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานป้ายจราจร 24/04/2563 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) (กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.75+975 - กม.77+000 14/05/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.28+850 - กม.31+750 16/06/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 10/04/2563 5,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10/04/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 2 รายการ 08/04/2563 6,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) น้ำมันดีเซล 31/03/2563 190,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 2,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 15/04/2563 3,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 13/04/2563 84,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 13 รายการ 13/04/2563 4,137.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 531 รายการ