f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
466 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 3,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
467 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
468 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 1,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
469 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 1,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
470 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
471 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 1,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
472 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 17/06/2562 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
473 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุเชื้อเพลิง 141 ลิตร 06/06/2562 3,767.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
474 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/06/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
475 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 07/06/2562 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
476 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 07/06/2562 33,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
477 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 07/06/2562 99,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
478 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 07/06/2562 95,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
479 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซื้อ HOT MIX 29/05/2562 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
480 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 07/06/2562 1,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 466 ถึง 480 จาก 586 รายการ